Il-Kumpaniji Green MT u WEEE Malta, it-tnejn kumpaniji sussiddjarji tal-GRTU u skemi awtorizazzati, waħda għall-ġbir tal-iskart tal-ippakkeġġar u l-oħra għall-elettroniku kellhom żjara ta’ korteżija mill-Kelliem Ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Kunsilli Lokali Robert Cutajar li matulha ġew diskussi il-proposti riċenti tal-Partit Nazzjonalista għar-riforma fil-Kunsilli Lokali u kif il-lokalitajiet jistgħu ikunu aktar innovattivi u effiċċjenti fil-ħidma tagħhom favur l-ambjent.

Cutajar intlaqa’ miIl-President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji – GRTU, Paul Abela u l-Kap Eżekuttiv ta’ Green MT u WEEE Malta Joe Attard.

 Il-Gvern se jdaħħal liġi biex is-separazzjoni tal-iskart fid-djar u l-entitajiet kummerċjali issir obbligatorja.

Dan tħabbar mill-Ministru tal-Ambjent Josè Herrera waqt it-tnedija ta’ ‘Tetra għall-Istrina’, inizjattiva ambjentali minn GreenMT bil-għan li tkabbar l-għarfien dwar is-separazzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart u fl-istess ħin iżżid il-karus tal-Malta Community Chest Fund.

Il-Ministru tal-Ambjent qal li l-obbligu li wieħed jissepara l-iskart se jkun inkluż f’liġi ġdida dwar l-ekonomija ċirkulari li hi mbuttata primarjament mill-Unjoni Ewropea.

 

 

The mandatory separation of waste at source has always remained a myth because successive Governments have viewed this individual obligation as a vote loser in many ways. Why should the politician ask the individual resident to separate waste by obligation when the economy can easily afford the current landfilling fee. Why should we ask commercial entities to separate their waste when we have a booming economy and can easily afford the landfilling cost of what is being collected from their entities without any payment. Why should we enforce this scenario when as it is, the waste is land filled and soon enough a waste to energy plant will burn whatever is thrown at it?

Do we want the moaning and the groaning of the driving points system all over again and again? Not really, as politicians, they  prefer not being pestered by phone calls from those who vote for them or prospective voters asking them to somehow help in cancelling a fine or a penalty for not separating waste or for not being responsible during driving.

Nowadays the management of waste is of national importance.  The Scheme Green MT, which collects separated waste from numerous Local Councils in Malta and Gozo, will be launching a campaign during the European Week for Waste Reduction.  The campaign named ‘Tetra ghall-Istrina’ will be encouraging any individuals (including Schools, Local Councils, hotels, catering establishments etc.) in Malta and Gozo to join us in increasing the recycling and separation of packaged waste.  The main aim of the campaign is to collect as many cartons of milk and juices (any brand), which unfortunately till last year were never considered as recyclable waste which could be disposed in the Grey bag. 

 Green MT will be collecting from Schools, Local Councils, Hotels and Commercial entities (list updated daily in our Facebook page, check for updates).  The EWWR – European Week of Waste Reduction will be held during the week of 18th November 2017 till 26th November 2017.  This campaign will also be promoted through the use of broadcasting methods and social media.

Material can start being picked up from Today!!!

 Il-Green MT nediet skema li twassal biex jikber l-għarfien fuq l-immaniġġjar tal-iskart. Dan hekk kif se tkun qed timmarka l-“European Week for Waste Reduction” bil-ġbir ta’ pakketti tal-ħalib u tal-juices.Ma kull tunnellata ta’ skart li tinġabar il-Green MT se tkun qed tagħti donazzjoni ta’ €60 lill-Malta Community Chest Fund. Il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca saħħqet li din hija skema li tkompli taħdem fuq l-isbatax-il mira għal żvilupp sostenibbli tal-Agenda elfejn u tletin.  

Designed & Developed by General Informatix Ltd
All Rights Reserved - Content may not be reproduced without prior consent.