In October Green Mt visited San Andrea Primary and Senior School and introduced the new recycling crates into each classroom. Well done for recycling. Keep up the good work!

sanandrea

 Il-Green MT nediet skema li twassal biex jikber l-għarfien fuq l-immaniġġjar tal-iskart. Dan hekk kif se tkun qed timmarka l-“European Week for Waste Reduction” bil-ġbir ta’ pakketti tal-ħalib u tal-juices.Ma kull tunnellata ta’ skart li tinġabar il-Green MT se tkun qed tagħti donazzjoni ta’ €60 lill-Malta Community Chest Fund. Il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca saħħqet li din hija skema li tkompli taħdem fuq l-isbatax-il mira għal żvilupp sostenibbli tal-Agenda elfejn u tletin.  

 

Il-Kumpaniji Green MT u WEEE Malta, it-tnejn kumpaniji sussiddjarji tal-GRTU u skemi awtorizazzati, waħda għall-ġbir tal-iskart tal-ippakkeġġar u l-oħra għall-elettroniku kellhom żjara ta’ korteżija mill-Kelliem Ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Kunsilli Lokali Robert Cutajar li matulha ġew diskussi il-proposti riċenti tal-Partit Nazzjonalista għar-riforma fil-Kunsilli Lokali u kif il-lokalitajiet jistgħu ikunu aktar innovattivi u effiċċjenti fil-ħidma tagħhom favur l-ambjent.

Cutajar intlaqa’ miIl-President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji – GRTU, Paul Abela u l-Kap Eżekuttiv ta’ Green MT u WEEE Malta Joe Attard.

 Il-Gvern se jdaħħal liġi biex is-separazzjoni tal-iskart fid-djar u l-entitajiet kummerċjali issir obbligatorja.

Dan tħabbar mill-Ministru tal-Ambjent Josè Herrera waqt it-tnedija ta’ ‘Tetra għall-Istrina’, inizjattiva ambjentali minn GreenMT bil-għan li tkabbar l-għarfien dwar is-separazzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart u fl-istess ħin iżżid il-karus tal-Malta Community Chest Fund.

Il-Ministru tal-Ambjent qal li l-obbligu li wieħed jissepara l-iskart se jkun inkluż f’liġi ġdida dwar l-ekonomija ċirkulari li hi mbuttata primarjament mill-Unjoni Ewropea.

 

 

The mandatory separation of waste at source has always remained a myth because successive Governments have viewed this individual obligation as a vote loser in many ways. Why should the politician ask the individual resident to separate waste by obligation when the economy can easily afford the current landfilling fee. Why should we ask commercial entities to separate their waste when we have a booming economy and can easily afford the landfilling cost of what is being collected from their entities without any payment. Why should we enforce this scenario when as it is, the waste is land filled and soon enough a waste to energy plant will burn whatever is thrown at it?

Do we want the moaning and the groaning of the driving points system all over again and again? Not really, as politicians, they  prefer not being pestered by phone calls from those who vote for them or prospective voters asking them to somehow help in cancelling a fine or a penalty for not separating waste or for not being responsible during driving.

Designed & Developed by General Informatix Ltd
All Rights Reserved - Content may not be reproduced without prior consent.